8305 Fresno Way NE, Albuquerque, NM, 87122

8305 Fresno Way NE

Albuquerque, NM 87122 | Withdrawn: $849,000
  • Icon house
  • Icon map
  • Icon email
  • Icon music off
  • Icon video