Virtualtourclublogo

Jim Gross Portfolio

www.VirtualTourClub.com/ | 505-980-7788


7301 Valle Cantero NW For Sale | Listed at $299,900

Img 1527 Img 1523 Img 1524

4964 Sundance Dr NE For Sale | Listed at $260,000

Img 1392 Img 1389 Img 1395

5858 Chaco Loop NE For Sale | Listed at $0

Img 1206 Img 1202 Img 1199

517 Elk Dr SE For Sale | Listed at $0

Img 1074 Img 1071 Img 1075

7209 Capitol Drive NE For Sale | Listed at $0

Outside 6 Outside 4 Outside 5

4317 Altura Ave NE For Sale | Listed at $0

Img 0679 Img 0681 Img 0663

505 Avital Dr NE Sale Pending | Listed at $304,000

Img 0307 Img 0296 Img 0299

215 Carlisle Blvd. NE For Sale | Listed at $0

Img 0567 Img 0474 Img 0562

3717 Campus Blvd NE For Sale | Listed at $0

Img 0478 Img 0474 Img 0491hd

815 Via Del Sueno NE For Sale | Listed at $0

Img 0148 Img 0146 Img 0151